Sholawat for Ahlul Bayt

Likhomsatun uthfi biha // Kharral wabaa il // khatimah Al Musthafa // wal Murtadha // Wabnahuma wa Fathimah (2 Kali). Saya memiliki lima pusaka, untuk membuka pintu surga, untuk memadamkan api neraka, dan menolak siksanya Allah (2 Kali).

Pusaka lima berwujud manusia, puncaknya ilmu (dan) sumber teladan, tingkah dan perilakunya jauh dari kesalahan, hati dan akalnya selalu lurus (2 Kali). Nabi Muhammad Rasulillah, Sayyidatunnisa Fathimah Azzahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan kedua putranya Hasan dan Husain (2 Kali).

Para malaikat semua bershalawat, bumi dan langit semua berkhidmat, jiwa lima kekasih Allah, jiwa lima tidak pernah melakukan dosa (bermaksiat) (2 Kali). Siapa saja yang suka bershalawat, Baginda Nabi saw akan memberikan syafa’atnya untuk siapa saja yang mencintai mereka, Allah akan selalu meridhainya (2 Kali).

Tidak akan diterima sholatnya jika tidak membaca sholawat (kepada Nabi Muhammad dan keluarganya). Imam Syafi’i pernah mengingatkan (tentang keutamaan Ahlul Bayt). Ini adalah bukti keagungan derajatnya (di sisi Allah swt) (2 Kali).

Meski ibadah selama hidupnya, amal ibadah sebanyak-banyaknya, (tapi) jika kepada kelima (manusia suci) itu (memusuhi) dan tidak mengikutinya, nerakalah tempat yang akan dimasukinya (2 Kali).

Advertisements